Ontstaan van de coöperatie

De coöperatie duurzaam Belt-Schutsloot is in 2017 ontstaan naar aanleiding van het G1000-initiatief van de gemeente Steenwijkerland. Tijdens een aantal bijeenkomsten in het dorpshuis ‘de Zandbelt’ is er gekeken welke onderwerpen bij het dorp passen en welke draagvlak kunnen krijgen in het dorp. De onderwerpen zijn in de verschillende werkgroepen ondergebracht, namelijk ‘energie’, ‘woningbouw’, ‘duurzame rietteelt’, ‘buurtwerk’ en ‘communicatie’. Met meer dan 90 leden wil de coöperatie zich inzetten om het dorp te verduurzamen en leefbaar te houden.

Doelstelling

De doelstelling van de coöperatie is het instandhouden en bevorderen van de leefbaarheid in en om het dorp Belt-Schutsloot. Dit wil de coöperatie door middel van de werkgroepen ‘energie’, ‘woningbouw’, ‘duurzame rietteelt’, ‘buurtwerk’ en ‘communicatie’ bereiken. De specifieke doelstellingen zijn de volgende:

  • Het ontwikkelen van de productie en de levering van in het dorp opgewekte hernieuwbare (zonne-) energie in samenwerking met bewoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen. Hierbij is van belang dat alle leden de mogelijkheid hebben om deel te nemen in deze samenwerking.
  • Het realiseren van duurzame woningbouw (middels CPO) voor starters en gepensioneerden uit ons dorp die belangstelling hebben om woonachtig te zijn en/of te blijven in Belt-Schutsloot.
  • Het genereren van aandacht voor een duurzame vorm van rietteelt. De rietsector is een van de dragers van onze dorpseconomie.
  • Het opzetten en ondersteunen van een vorm van zorg in ons dorp.
  • Communicatie over ontwikkelingen rondom de coöperatie voor leden- en niet leden via een huis-aan-huis blaadje. Daarnaast ook via overige (social-media) kanalen.

Bestuur

Het bestuur van de coöperatie zet zich vrijwillig in om de doelstellingen van de coöperatie te bereiken. Het bestuur bestaat uit vijf leden. Hieronder de samenstelling van het bestuur

  • Hans Meijer (voorzitter)
  • Jan Lok (penningmeester)
  • Patrick Knobbe (secretaris)
  • Richard Jansen (algemeen bestuurslid)
  • Egbert Wever (algemeen bestuurslid)