Coöperatie Duurzaam Belt-Schutsloot

De Coöperatie Duurzaam Belt-Schutsloot is in 2017 opgericht en wil samen met de inwoners van Belt-Schutsloot de leefbaarheid in en om het dorp instandhouden en bevorderen. Waar vele coöperaties zich voornamelijk richten op de opwekking van duurzame energie, zet coöperatie Duurzaam Belt-Schutsloot zich ook in op andere thema’s die belangrijk worden gevonden in het dorp. Zo zet de coöperatie zich in voor woningbouw en ondersteund de coöperatie verschillende lokale initiatieven, zoals het lokale dorpskrantje ‘Eij’t al-eurt’. Met meer dan 90 leden wil de coöperatie zich inzetten om het dorp te verduurzamen en leefbaar te houden.

Pages: 1 2