Lid worden van de coöperatie

Met dit formulier schrijft u zich in als lid van de Coöperatieve Vereniging Duurzaam Belt-Schutsloot (CDBS) en machtigt u CDBS om jaarlijks de contributie af te laten schrijven

  • Secretariaat: Belterweg 34 8066 PP Belt-Schutsloot
  • Incassant ID: NL42ZZZ721815400000
  • Kenmerk machtiging: Lidmaatschap CDBS

Met bovenstaande ondertekening op dit formulier geeft u toestemming aan de
Coöperatieve Vereniging Duurzaam Belt-Schutsloot (CDBS) om doorlopend jaarlijks
een incasso-opdracht naar uw bank te sturen om het bedrag van het lidmaatschap
van € 10,00 per jaar af te schrijven en uw bank om doorlopend jaarlijks het bedrag van
het lidmaatschap af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de CDBS.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank
naar de voorwaarden.

Pages: 1 2