De doelstelling van de coöperatie is het instandhouden en bevorderen van de leefbaarheid in en om het dorp Belt-Schutsloot. Dit wil de coöperatie door middel van werkgroepen, actief op de onderwerpen ‘energie’, ‘woningbouw’, ‘duurzame rietteelt’, ‘buurtwerk’ en ‘communicatie’ bereiken.

Duurzame energie

De coöperatie zet zich in voor de ontwikkeling van de productie en de levering van in het dorp opgewekte hernieuwbare (zonne-) energie waar de lokale bevolking van profiteert. Het dorp kent gezien haar historie en de nog steeds heersende rietcultuur diverse huizen die niet geschikt zijn voor zonnepanelen. Gelukkig bieden de verschillende (riet)loodsen een oplossing. Veel van deze loodsen zijn namelijk uiterst geschikt voor de exploitatie van een zonnedak. Hierdoor kunnen alle huishoudens profiteren. De doelstelling van de coöperatie is dan ook om het voor ieder huishouden toegankelijk te maken om deel te nemen in de energieprojecten.

Woningbouw

Belt-Schutsloot ligt midden in het natuurgebied ‘De Wieden’, waardoor er weinig tot geen mogelijkheden zijn voor woningbouw. Echter, om de leefbaarheid van het dorp te behouden is het noodzakelijk dat er woningen bij worden gebouwd. Stichting dorpsbelangen is druk bezig met lobbyen bij de gemeente om de beoogde locatie voor woningbouw definitief vast te laten leggen. Het gewenste scenario is dat de coöperatie de beschikking krijgt over de bouwgrond, waardoor er een voorrangspositie wordt gegenereerd voor de lokale bewoners, met name de jeugd, die graag in het dorp willen blijven wonen. Middels een CPO-traject zouden er vervolgens betaalbare woningen kunnen worden gebouwd.

Duurzame rietteelt

De rietcultuur is van oudsher aanwezig in Belt-Schutsloot. Vanaf december tot en met april zijn de natuurbeheerders dagelijks te vinden in de rietvelden van ‘De Wieden’ om de oogst binnen te halen. Waar vroeger het riet geoogst werd met de hand wordt het riet tegenwoordig met behulp van agrarische machines geoogst gemaaid en ‘schoon gemaakt’. Helaas komt het ambachtelijke beroep van rietsnijder onder druk te staan vanwege de energietransitie: het rietafval moet steeds meer worden afgevoerd en mag in steeds mindere mate verbrand worden. Daarnaast zullen de machines in de toekomst ook vaker ter discussie worden gesteld, vanwege de dieselmotoren. De rietsector zal dus flink moeten gaan verduurzamen. De werkgroep ‘duurzame rietteelt’ zal daarom gaan onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om de rietsector klaar te maken voor de toekomst.

Buurtwerk

In Nederland neemt de vergrijzing steeds verder toe. Er komen steeds meer ouderen bij en ook in Belt-Schutsloot wonen er veel senioren. Om voor deze mensen de toegang tot diverse zorgvragen laagdrempelig te houden heeft de werkgroep ervoor gezorgd dat er tijdens het koffie-uurtje in dorpshuis “De Zandbelt” een zorgmedewerker is waaraan diverse zorg gerelateerde vragen gesteld kunnen worden. Daarnaast heeft de werkgroep succesvol een telefoonlijn in het leven geroepen waarmee gecommuniceerd kan worden voor diverse vragen. 

Communicatie

De coöperatie ondersteund al vanaf de eerste uitgifte het dorpskrantje ‘Eij’t al-eurt’ wat elke maand wordt uitgebracht in het dorp. In het dorpskrantje worden diverse nieuwtjes geplaatst en worden er activiteiten bekend gemaakt die op de agenda staan. De insteek van het dorpskrantje is om alle bewoners betrokken te houden bij het dorp, ook de bewoners die geen social-media hebben.

Pages: 1 2