Home

De Coöperatie Duurzaam Belt-Schutsloot wil samen met de inwoners van Belt-Schutsloot de leefbaarheid in en om het dorp instandhouden en bevorderen. Waar vele coöperaties zich voornamelijk richten op de opwekking van duurzame energie, zet coöperatie Duurzaam Belt-Schutsloot zich ook in op andere thema’s die belangrijk worden gevonden in het dorp. Zo zet de coöperatie zich in voor woningbouw voor en ondersteund de coöperatie verschillende lokale initiatieven, zoals het lokale dorpskrantje ‘Eij’t al-eurt’. Ontdek hier meer over de doelstellingen van de coöperatie.

Pages: 1 2